Kansai-ben: On TV Kimura Kaela's Xylish CM

11:14 PM
figures

Komono Pt.2: 'Til Geekdom Come

5:57 PM
clothes

Daily Life: ~Slow Days~

6:09 PM
beatles tee

Events: ♪Kansai Collection♪

11:49 PM